TSÖ
Birgit Bokö, 12377
V55 Mixed, Pool 8
Lag 1:  Berit Hindgård, 10977 - Bo Hindgård, 10978   KAN
Lag 2: Birgit Bokö, 12377 - Thomas Bokö, 12378   TSÖ
Lag 3:  Christer Axenstål, 11919 - Ingalill Halvarsson, 11741   LBJ
Lag 4:  Ann-Christin Olsson, 24126 - Göran Olsson, 24127   WWI

V55 Trippel, Pool 21
Lag 1:  Göran Högberg, 10549 - Lars-Elis Karlsson, 10421 - Arne Olofsson, 17975   HÖG
Lag 2:  Christer Jönsson, 24003 - Jonna Jönsson, 24166 - Gunilla Simonsson, 24167   KNF
Lag 3: Birgit Bokö, 12377 - Thomas Bokö, 12378 - Ove Ek, 12380   TSÖ
Lag 4:  Arne Bjelk, 13545 - Erian Bjelk, 13546 - Erik Nilsson, 17933   QUA

Thomas Bokö, 12378
V55 Mixed, Pool 8
Lag 1:  Berit Hindgård, 10977 - Bo Hindgård, 10978   KAN
Lag 2: Birgit Bokö, 12377 - Thomas Bokö, 12378   TSÖ
Lag 3:  Christer Axenstål, 11919 - Ingalill Halvarsson, 11741   LBJ
Lag 4:  Ann-Christin Olsson, 24126 - Göran Olsson, 24127   WWI

V55 Singel, Pool 31
Lag 1:  Lillemor Carlsson, 12427   LAN
Lag 2: Thomas Bokö, 12378   TSÖ
Lag 3:  Anders Nyström, 11829   BOD
Lag 4:  Knut Karlsson, 13503   KÄR

V55 Trippel, Pool 21
Lag 1:  Göran Högberg, 10549 - Lars-Elis Karlsson, 10421 - Arne Olofsson, 17975   HÖG
Lag 2:  Christer Jönsson, 24003 - Jonna Jönsson, 24166 - Gunilla Simonsson, 24167   KNF
Lag 3: Birgit Bokö, 12377 - Thomas Bokö, 12378 - Ove Ek, 12380   TSÖ
Lag 4:  Arne Bjelk, 13545 - Erian Bjelk, 13546 - Erik Nilsson, 17933   QUA

V55 Dubbel, Pool 10
Lag 1: Thomas Bokö, 12378 - Ove Ek, 12380   TSÖ
Lag 2:  Thomas Bonnevier, 12954 - Jan Huitfeldt, 26334   RVK
Lag 3:  Vakant
Lag 4:  Rolf Bonäs, 11922 - Jan Johansson, 11932   LBJ

Ove Ek, 12380
V55 Trippel, Pool 21
Lag 1:  Göran Högberg, 10549 - Lars-Elis Karlsson, 10421 - Arne Olofsson, 17975   HÖG
Lag 2:  Christer Jönsson, 24003 - Jonna Jönsson, 24166 - Gunilla Simonsson, 24167   KNF
Lag 3: Birgit Bokö, 12377 - Thomas Bokö, 12378 - Ove Ek, 12380   TSÖ
Lag 4:  Arne Bjelk, 13545 - Erian Bjelk, 13546 - Erik Nilsson, 17933   QUA

V55 Dubbel, Pool 10
Lag 1: Thomas Bokö, 12378 - Ove Ek, 12380   TSÖ
Lag 2:  Thomas Bonnevier, 12954 - Jan Huitfeldt, 26334   RVK
Lag 3:  Vakant
Lag 4:  Rolf Bonäs, 11922 - Jan Johansson, 11932   LBJ